Beregn dit ventilationsbehov

Hvilken type rum?
Krav og normer

X

Krav og normer

Bygningsreglement 2018 – Dimensionerer efter de gældende krav til byggeriet i Danmark.

EN 15251 – Europæisk standard: Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik.

CR 1752 – Teknisk rapport: Ventilation i bygninger – projekteringskriterier for indeklimaet.

Maksimal CO2 koncentration – Dimensionering af luftmængde på baggrund af en valgt maksimal CO2- koncentration.

Maksimal luftmængde – Estimering af CO2- koncentration på baggrund af en valgt maksimal luftmængde.

Hvor mange personer opholder sig i rummet?
Voksne
Børn
Hvordan er aktivitetsniveauet i rummet?
met

X

Aktivitetsniveauer

Ved dimensionering af ventilation til f.eks. kontorer, skoler, vuggestuer, børnehaver etc. anvendes ofte et gennemsnitligt aktivitetsniveau på 1,2 met.

Ved at bruge et aktivitetsniveau på 1,2 met i dette dimensioneringsprogram følges anbefalingerne fra Branchevejledning for indeklimaberegninger for almindeligt kontorarbejde og skoler - men også for børnehaver og vuggestuer.
I Branchevejledning for indeklimaberegninger anbefales det at regne med et aktivitetsniveau på 1,6 met for børn i børnehave og vuggestue, men dog med en reduceret CO2-afgivelse for børnene svarende til 45% af en voksen person.
For at simplificere de indtastet beregningsforudsætninger, anvendes et aktivitetsniveau på 1,2 met for børn med en reduceret CO2-afgivelse for børnene svarende til 60% af en voksen person. Denne CO2-afgivelse svarer til samme niveau, aktivitetsniveau på 1,6 met og reduceret CO2-afgivelse på 45%, som der angives for børn i børnehaver og vuggestuer i Branchevejledning for indeklimaberegninger.
Den efterfølgende tabel viser en oversigt over forskellige aktivitetsniveauer.

0,8 met - Liggende
1,0 met - Siddende, afslappet
1,2 met - Stående, afslappet
1,2 met - Stillesiddende aktivitet (kontor, skole, laboratorium)
1,6 met - Stående aktivitet (forretning, let industri)
2,0 met - Stående aktivitet (ekspedient, husarbejde, arbejde ved maskine)
2,8 met - Middelstor fysisk aktivitet (tungt arbejde ved maskine, værkstedsarbejde)
3,5 met - Gang (5 km/h)
7,5 met - Løb (9 km/h)
9,5 met - Løb (15 km/h)
15,0 met - Elitesportsaktivitet

Kildehenvisning:
Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Branchevejledning for indeklimaberegninger, 2017.
By og Byg anvisning 202, Naturlig ventilation i erhvervsbygninger: beregning og dimensionering.
CR 1752, Ventilation i bygninger – projekteringskriterier for indeklimaet.
Rummets areal
Rummets loftshøjde
m
Angiv udendørs CO2-koncentration (ppm)
ppm

X

Hvor forurenet er luften uden for bygningen?

Lav – mindre by/på landet 380 ppm
Standard- mellemstor by 400 ppm


Lektionslængde
min.
Pauselængde
min.
Modulbyggeri?
Nulstil